Home » Uncategorized » ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan หรือไม่ก็ fingerprint scanner) เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายข่าวสารลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

การใช้งาน

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการไว้ใจอย่างกว้างขวาง ในทุกสังคม ได้แก่ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้แก่

การชี้แจงร่างกาย โดยอาศัยหลักที่ว่าลายพิมพ์นิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน

การทดแทนการใช้บัตร เป็นต้นว่า บัตร ATM, Credit card, Smart card

หลักการปฏิบัติการขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

จุดสำคัญของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นประเภท Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงมากที่สุด

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเหตุให้ไร้ตัวปัญหารายงานลายพิมพ์นิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนรวมคนเยอะๆ

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับปริมาณคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความเร็วไม่ต่ำลง

(High Performance (Up to 4000 user identification)

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจลายนิ้วมือได้ว่องไว มั่นคง ไม่เซซวนเมื่อใช้ในระยะยาว

(Fast recognition ( Verification time/identification time)

วิธีการการทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 1.สำรวจรูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือ

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 2.สกัดภาพและสำรองสีของ Pixel ทิวภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือ 0,1

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 3.ปรับภาพลายนิ้วมือให้บางลง เป็นเหตุให้ ความจุข่าวสารบางเบาด้วย

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 4.ชี้ตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นโป่งหรือไม่ก็สัน(ridge)

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 5.ดึงจุดที่เป็น ลักษณะเฉพาะทั้งหมดออกมา

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 6.ตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name
Email
Website

Wrong Catcha Try again

Latest